Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 20 942 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
att räntan lägges till kapitalet under 100 år, hvarpå årliga räntan på då varande kaptial sändes till kyrkoherden i Elfdalen, som deraf insätter 20 kr/eller minst 10 kr/ för hvarje af kyrkoherden eller komministern under året döpåt barn, tillhörande moderförsamlingen Läs mer ... 116 394 kr
Stiftelsens ändamål är att trygga pensionsutfästelser till sådana personer för vilka 3Hus fastighetsservice AB, 556638-3351 (bolaget) övertagit pensionsansvar gentemot från tidigare arbetsgivare,vilka personer sedan tidigare har utfästelser som tryggas av stiftelsen, och till efterlevande efter sådana personer, och i övrigt Läs mer ... -
Stiftelsen ska ha till ändamål att i praktisk handling värna åsiktsfrihet och yttrandefrihet på Internet enligt FN:s resolution från den 5 juli 2012 och FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Stiftelsen ska i linje med detta ändamål bedriva opinionsbildning, sprida Läs mer ... -
Stiftelsen ska ha till ändamål att i praktisk handling värna åsiktsfrihet och yttrandefrihet på Internet enligt FN:s resolution från den 5 juli 2012 och FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Stiftelsen ska i linje med detta ändamål bedriva opinionsbildning, sprida Läs mer ... -
Till flitiga, icke adliga studerande av Östgöta nation med företräde för släkting. -
Till flitiga, icke adliga studerande av Östgöta nation med företräde för släkting. -
Till studerande av Göteborgs nation. Utdelas årligen på höstterminen av nationens inspektor efter förslag av nationens seniorskollegium. -
Till studerande av Göteborgs nation. Utdelas årligen på höstterminen av nationens inspektor efter förslag av nationens seniorskollegium. -
Till manliga medlemmar av Göteborgs nation som studerar till ”fil.-graden” och utmärker sig för flit och och skicklighet. Företrädesrätt för dem som är födda i Tanums eller Kville församling i Bohus län. Anmäler sig docent som sökande och är i Läs mer ... -
Till manliga medlemmar av Göteborgs nation som studerar till ”fil.-graden” och utmärker sig för flit och och skicklighet. Företrädesrätt för dem som är födda i Tanums eller Kville församling i Bohus län. Anmäler sig docent som sökande och är i Läs mer ... -