Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 21 032 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
1. Ett sammanlagt belopp motsvarande högst ett för året gällande basbelopp enligt lagen om allmän försäkring utdelas årligen till äldre och hjälpbehövande personer boende inom Hanebo och Segersta socknar. I första hand skall personer i Hanebo sockenkomma i åtanke. 2. Läs mer ... 12 252 604 kr
Stiftelsens ändamål är att främja kulturminnesvården genom att äga, förvalta och bevara Haga kvarn i Stehag. Kvarnen skall hållas tillgänglig för allmänheten på det sätt och på de tider som stiftelsen bestämmer. Läs mer ... 608 929 kr
Stiftelsen Solnaskutan är en stiftelse som har till ändamål att genom ägande och drift av segelfartyget CONSTANTIA och eventuellt fler fartyg främja barns och ungdomars fostran och utbildning. Stiftelsens ändamål fullföljes efter genomfört förvärv av s/f CONSTANTIA genom fostran och Läs mer ... -
Årligen utbetala räntan till Katarina Sjukvårdsförening. -
Till hemsida
Förvalta de medel som Sandvik AB och/eller de företag som omfattas av stiftelsen (nedan sammanfattande Sandvik) överlämnar till stiftelsen såsom de anställda tillkommande andel i Sandviks resultat. Förvaltningen skall ske enligt bestämmelserna i dessa stadgar och enligt de av Sandvik Läs mer ... 811 131 253 kr
Stiftelsen ändamål är att anskaffa och upplåta goda och sunda bostäder åt skötsamma mindre bemedlade personer och familjer mot ett hyresbelopp som, med hänsyn till förhållandena i skilda fall kan sättas lägre än på bostadsmarknaden rådande hyror. Företräde till förhyrande Läs mer ... 17 918 577 kr
Hambergska stiftelsen, bildad i enlighet med fröken Ulla Hambergs testamente av den 31 juli och 6 september 1917, har till uppgift att lämna bidrag till social omvårdnad av barn och ungdom i Stockholm. -
Ladda ner ansökan
Fondens avkastning skall uteslutande användas till följande ändamål, nämligen ett eller flera för det område som före 1998-01-01 utgjorde Skaraborgs län *, särskilt Mariestads samhälle samt arbetarna vid Katrinefors Bruk nyttiga ändamål, dock ej sådana, som böra fyllas genom uttaxering Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att utan vinstsyfte 1 a) bevara av konstnärinnan Ester Henning utförda Stiftelsen tillhöriga och framdeles tillfallande konstverk. Samma gäller även verk av likartad karaktär, skapade av andra personer. Det åligger stiftelsen att hålla samlingen tillgänglig. b) verka Läs mer ... 226 868 kr
Denna stiftelse skall ha till ändamål att bereda bostad eller lämna bidrag till boende åt äldre hantverkare med hemvist i Västerås eller änkor efter sådana. Kostnadsbehovet tillfredsställs genom ianspråktagande av årlig avkastning. Ansökan om bidrag ställs skriftligen till Stiftelsens styrelse. Läs mer ... -