Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 22 383 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Stiftelsen ska främja medicinsk forskning. -
Den årliga behållna avkastningen av fonden skall lika fördelas mellan mina barn. I avlidet barns ställe inträder dess barn och i avlidet barnbarns ställe dess barn. Finnes ej barnbarn eller barnbarnsbarn, tillfaller den släktgrenens andel av avkastningen i stället den Läs mer ... -
Avkastningen av denna fond skall användas att främja vård av synskadade i alla åldrar, främst dem som utöver synskada också drabbas av cancer eller annan svår sjukdom, samt till dem som vill skaffa sig en hobby, ett djur eller dylikt. Läs mer ... -
Stiftelsen skall ha till huvudsakligt ändamål att stödja organisationen Lutherhjälpens verksamhet. -
Hälften av den disponibla avkastningen skall användas till diakonal verksamhet bland samerna i Sverige och den andra hälften till behövande personer i Luleå stift, företrädesvis personer bosatta i ”Lappmarken”. -
Stiftelsens ändamål är att den årliga räntan skall begagnas till bidrag till underhåll av Thomanders Studenthem. -
” 3. Av årliga avkastningen skall 1/10 läggas till kapitalet. 4. Återstående del av avkastningen utdelas av sociala centralnämnden till behövande inom Skinnskattebergs kommun mantalsskrivna personer, med belopp nämnden prövar skäligt. utdelningen verkställes som regel en gång årligen och lämpligen Läs mer ... -
En tiondel (1/10) af räntan skall ständigt läggas till kapitalet och återstående nio tiondelar (9/10) utdelas som pensioner åt fattiga fröknar eller enkor, tillhörande slägter, hvilka äro introducerade på svenska riddarhuset, med förmånsrätt för sådana, hvilka tillhöra ätten Sparre af Läs mer ... -
Stiftelsen ändamål är att tilldelas någon vid Lunds Universitet studerande i behof varande, flitig och sedlig yngling av Skånska nationerna, men skulle någon så kvalificerad, med oss besläktad, eller i V. Göinge härad född yngling finnas och söka ifrågavarande stipendium, Läs mer ... -
Ett stipendium till manlig filosofi studerande och ett stipendium alternativt mellan manlig teologi, juridik eller medicine studerande av Östgöta nation. För stipendiet till teologi, juridik och medicine studerande ges visst företräde; till teologi studerande som kompletterar sin teologi utbildning med Läs mer ... -