Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 21 034 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Av avkastningen skall, efter avsättning av 10 % till kapitalet, användas a) högst en tiondel till ”Albert Wallins pris” till en svensk vetenskapsman eller författare och b) återstoden till dels anslag och stipendier för främjande av vetenskaplig forskning, med företrädesrätt Läs mer ... 12 483 311 kr
Till hemsida
Sedan en femtedel av behållna årsavkastningen lagts till kapitalet, skall återstående del av avkastningen årligen användas till stipendier åt yngre män, som efter avlagda licentiatexamina inom den medicinska fakulteten i Göteborg eller inom den matematiska naturvetenskapliga sektionen av filosofiska fakulteten Läs mer ... 15 502 443 kr
Till hemsida
Stiftelsen skall hava till ändamål att medelst stipendier ekonomiskt stödja ungdom av god karaktär från Härjedalen och Norrbotten, som visat sig äga utpräglad fallenhet för bedrivande av universitets- eller högskolestudier av skilda slag. Stipendierna avses skola utgå till sådana studerande, Läs mer ... -
Den årliga afkastningen skall utgå såsom stipendium till en förtjent studerande af svensk nationalitet vid Kungl. tekniska Högskolans afdelning för Bergsvetenskap i dess tredje eller fjerde årskurs, hvilken är i behof af understöd för sina studiers bedrifvande. Kammarkollegiet har i Läs mer ... -