Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 20 943 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Stiftelsens ändamål är att främja barn- och ungdomsverksamheten i Johannebergs församling. -
Att i första hand för och i samråd med föreningen Örjanskolan, Rudolf Steinerskola i Järna, anskaffa och ställa till förfogande lokaler för undervisning enligt waldorfpedagogiken, samt genom ekonomiskt stöd eller i form av gåvor eller på annat sätt stödja verksamheten. Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att genom bidrag ur tillgångarnas avkastning främja behövande barn- och ungdom, avseende sådana ändamål och behov, som stat eller kommun inte skall tillgodose med utdebiterade medel. Bidragstagarna skall vara folkbokförda i Örkelljunga kommun.Av den årliga avkastningen skall Läs mer ... 439 468 kr
Stiftelsens ändamål är att genom bidragsgivning ur tillgångarnas avkastning bistå behövande åldringar, handikappade och långvarigt sjuka eller eljest behövande i avseende på sådana ändamål och behov, som stat eller kommun inte skall tillgodose med utdebiterade medel. Bidragstagarna skall vara folkbokförda Läs mer ... 115 358 kr
utdelas i poster om minst 30kr till behövande köpmän, som i Övik utövat sin näring, behövande änkor efter sådana köpmän eller deras barn under 15 år. 5 566 kr
För behövande patienter inom den öppna och slutna vården vid Örnsköldsviks sjukhus. 360 969 kr
Denna stiftelse har till ändamål att förvärva, äga och förvalta fastighet i Örnsköldsviks kommun, som kan befinnas lämplig, för det teater- och konserthus, som kommer att uppföras därå, ävensom annan egendom, som stiftelsen kan erhålla, samt att genom av musikaliska Läs mer ... 1 410 000 kr
Efter lärarkollegiets förslag utbetalas som premium till en eller flera flitiga, välartade elever med företräde före dem, som kan anses behövande. 5 395 kr
Stiftelsens ändamål skall vara att främja forskning inom oto-rhino-laryngologi, som bedrivs av anställd vid öronkliniken vid Kärnsjukhuset i Skövde. Vidare skall resebidrag kunna lämnas till personal vid nämnda klinik för studier inom sagda ämnesområde. Läs mer ... 794 837 kr
Stiftelsens ändamål är att ombesörja yrkesutbildning av ungdom inom jordbruk, skogsbruk eller närliggande verksamhet i enlighet med grundtankarna i de givna donationsbestämmelserna. 125 464 126 kr