Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 21 034 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Stiftelsen har till ändamål att som ensam ägare till Chalmers tekniska högskola AB, i fortsättningen benämnt Chalmers, verka för att detta bolag inom tekniska, matematiskt-naturvetenskapliga och därmed samhörande vetenskaper bedriver utbildning och forskning på en internationellt hög nivå, att verka Läs mer ... 5 820 239 000 kr
Stiftelsens ändamål skall vara att främja vård och uppfostran av barn eller lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning eller främja vetenskaplig forskning. 5 485 650 000 kr
Stiftelsens ändamål ska vara att stödja åtgärder som gagnar VHM:s verksamhet. Stiftelsen ska verka genom att med den årliga avkastningen betala ut medel till VHM som kan stödja den veterinärmedicinska verksamheten. Detta kan exempelvis gälla lönebidrag och kompetensutveckling för att Läs mer ... 4 003 057 000 kr
Stiftelsen vars benämning skall vara Stiftelsen för Kunskaps- och Kompentensutveckling, har följande ändamål: a. Stöd till kunskaps- och kompetensutbyte mellan å ena sidan näringslivet och å andra sidan universitet, högskolor och forskningsinstitut. b. Finansiering av forskning vid mindre och medelstora Läs mer ... 3 909 526 748 kr
Stiftelsen har till ändamål att bedriva socialt hjälparbete och kristen mission genom att främja barn-eller ungdomsvård och fostran eller utbildning samt utöva hjälpverksamhet bland behövande. 3 901 619 000 kr
Till hemsida
Av den årliga avkastningen skall 15 procent läggas till kapitalet. Återstoden skall användas till främjande av vetenskapshistorisk forskning inom museets intresseområden 3 648 850 000 kr
Stiftelsen skall vara en pensionsstiftelse för 1) Stora Enso AB, 2) Stora Enso ABs svenska dotterbolag och 3) för övriga svenska bolag som ingår i den koncern där Stora Enso Oyj är moderbolag.Stiftelsens ändamål är att trygga utfästelser om pension Läs mer ... 3 218 973 000 kr
Att trygga de pensionsutfästelser enligt ITP-planen och annan därmed jämförbar pensionsplan eller andra därmed liknande utfästelser kreditförsäkrade hos FPG Försäkringsbolaget Pensionsgaranti, ömsesidigt, vilka Sandvik AB (556000-3468) och övriga företag i Sandvikskoncernen (”Arbetsgivarna”) i Sverige lämnat eller kommer att lämna gentemot Läs mer ... 2 947 867 000 kr
Stiftelsens ändamål skall vara att främja forskning och utvecklingsarbete inom ämnesområdet kardiologi, som bedrives av anställd vid kardiologikliniken vid Kärnsjukhuset i Skövde. Vidare skall resebidrag kunna lämnas till personal vid nämnda klinik för studier inom sagda ämnesområde. Läs mer ... 2 801 525 000 kr
Stiftelsen har till uteslutande ändamål att trygga utfästelser om pension, som Danske Bank, Sverige Filial, eller andra svenska aktiebolag som har anknytning till den, lämnat till arbetstagare eller arbetstagares efterlevande.Stiftelsen skall även kunna trygga sådana utfästelser som ingår i allmän Läs mer ... 2 764 664 000 kr