Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 22 485 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Utdelningen skall användas till förmån för äldre personer inom kommunen, som behöver särskild uppmuntran och stöd. 860 132 kr
Utdelningen skall användas till förmån för barn inom kommunen som behöver särskild uppmuntran och stöd. 882 520 kr
Utdelning skall användas till förmån för personer inom kommunen som behöver särskild uppmuntran och stöd. 2 341 277 kr
Årsavkastningen skall efter beslut av personalkonferenserna vid Östermalms gymnasium eller om denna så beslutar, av rektor ensam, användas till stipendier och premier till eleverna vid Östermalms gymnasium. Gravskötseln av Anna Struve-Lindhagensfamiljegrav skall betalas med samfondens avkastning dock höst med Anna Läs mer ... -
Disponibel avkastning skall utdelas som penningestipendier å Kronor Trehundra åt svenskfödda, manliga eller kvinnliga elever vid Högre Konstindustriella Skolan (Konsthantverkareskolan), vilka inom någon gren av konsthantverket genom flit och begåvning gjort sig därav särskilt förtjänta, samt i övrigt fört en Läs mer ... -
Denna fond skall kallas ”Österlindska Fonden” och skall densammas avkastning, sedan livräntorna utgått, och en tiondel av densamma tilllagts Fonden årligen, användas till inköp av levande svenska och/eller norska konstnärers alster. -
Samfondens ändamål är att utdela stipendier till elever som tillhört skola inom Österhaninge församling och som fullgjort sin skolgång. Stipendiet ska användas för vidareutbildning alternativt fortbildning. Av den årliga nettoavkastningen skall minst en tiondel tillföras fondens kapital. Återstående belopp är Läs mer ... -
Stiftelsens årliga avkastning skall, sedan en femtedel därav lagts till kapitalet, användas för nedan angivna ändamål, varvid med lantbruk avses jordbruk och skogsskötsel. 1. Studiebidrag till sådana lantbruksstuderande med hemort i länet, vilkas utbildning bedömes vara av särskild betydelse. 2. Läs mer ... 589 348 kr
Stiftelsens ändamål är att i anknytning till och i samarbete med Flygvapenmuseum i Linköping främja vetenskaplig forskning och anskaffning av flyghistoriskt värdefull materiel etc angående flygvapnets historia och därmed sammanhängande frågor. 786 389 kr
Stiftelsen har till ändamål att främja barn och ungdoms vård och fostran samt utbildning. Ändamålet skall tillgodoses i första hand genom understödjande av den verksamhet bland barn och ungdom – eller riktad mot barn och ungdom – som bedrives av Läs mer ... 3 779 179 kr