Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 20 942 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Stiftelsens ändamål är stipendium för student, som särskilt utmärkt sig genom flit i studier och stor intresse för studentsång -
Insamlingsstiftelsen har till syfte att med insamlade medel stödja och stimulera vetenskaplig forskning om markörkromosom 15 syndromet och den 15-kromosomen i allmänhet i Sverige samt i utlandet. Ändamålet tillgodoses genom anslag till den eller dem styrelsen utser. Läs mer ... -
Stiftelsen som verkar under namnet 1878 år stiftelse, har till ändamål att ge ekonomiskt stöd åt behövande och ensamstående kvinnor, företrädesvis kvinnor som antingen hava vårdnaden om barn eller länge och troget arbetat hos ett och samma husbondfolk eller har Läs mer ... -
Till hemsida
Stiftelsen som verkar under namnet 1878 år stiftelse, har till ändamål att ge ekonomiskt stöd åt behövande och ensamstående kvinnor, företrädesvis kvinnor som antingen hava vårdnaden om barn eller länge och troget arbetat hos ett och samma husbondfolk eller har Läs mer ... -
Sådana departementets smärre utgifter, som icke kunna bestridas av hemliga medel eller utbetalas utan riksdagens medgivande. -
Sådana departementets smärre utgifter, som icke kunna bestridas av hemliga medel eller utbetalas utan riksdagens medgivande. -
Att främja segelsporten, främst genom att underlätta för seglare att utveckla sin skicklighet att sköta och manövrera segelbåtar samt inom angränsande områden öka intresset för idrotten på sjön. 1 114 749 kr
Stiftelsens ändamål är hemligt och konvolutet innehållande detta skall öppnas i Svenska kyrkans diakonistyrelse 2022. 919 360 kr
Stiftelsens ändamål är hemligt och konvolutet innehållande detta skall öppnas i Svenska kyrkans diakonistyrelse 2022. 919 360 kr
att räntan lägges till kapitalet under 100 år, hvarpå årliga räntan på då varande kaptial sändes till kyrkoherden i Elfdalen, som deraf insätter 20 kr/eller minst 10 kr/ för hvarje af kyrkoherden eller komministern under året döpåt barn, tillhörande moderförsamlingen Läs mer ... 116 394 kr