Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 22 485 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Stiftelsens syfte är att främja byggandet och utvecklandet av hållbara bostäder för främst utsatta målgrupper i Sverige. Stiftelsen ämnar stödja insatser från personer och organisationer som skapar smarta boenden vilka är mer kostnadseffektiva, klimatsmarta, handikappanpassade eller på annat sätt positivt Läs mer ... 167 kr
Den årliga ränteavkastningen å fonden skall användas på sätt som Vinslövs kyrkoråd bestämmer, dock med iakttagande av att av avkastningen skall någon del tillfalla den kollekt som brukar upptas i Vinslövs kyrka till förmån för Svenska Kyrkans yttre mission och Läs mer ... 206 788 kr
Av den årliga nettoavkastningen ska minst 1/10 läggas till kapitalet. Återstående belopp är tillgängligt för utdelning påföljande år. Disponnibel avkastning ska användas till stöd och hjälp åt Upplands-Bro kommuns behövande, genom utdelning av bidrag eller på annat sätt.Vid beslut om Läs mer ... 28 033 kr
Av den årliga nettoavkastningen ska minst 1/10 läggas till kapitalet. Återstående belopp är tillgängligt för utdelning påföljande år.disponibel avkastning ska användas till förmån för eleverna vid skolväsendet i Upplands-Bro Kommun, företrädesvis för – hjälp åt elev för studier eller studieresa Läs mer ... 85 537 kr
den behållna årliga avkastningen av donationen ska utdelas till äldre anställda och f.d. anställda vid Thoresta gård 8 920 kr
Stiftelsens ändamål och syfte är att genom olika projekt förbättra levnadsvillkoren i utvecklingsländer. Särskilt fokus kommer läggas på hållbar utveckling för kvinnor och barn blan annat genom att verka för barnomsorg, utbildning och bättre boendeförhållanden. Läs mer ... -
Hwart år den 1:sta November skall Directionen enhälligt sammanträda, för at, sedan oundwikelige Utgifter afgådt, utdela influtne Ränte-Penningar til torftiga Enkor, då hwarje Societets Dupeterad har at utnämna de i hans Class warande eller tillkomne Enkor, hwilka, utan inskränkning til Läs mer ... 8 633 945 kr
Skapa bättre samhälle för alla genom att satsa på den nya generationen där stiftelsens huvudsakliga ändamål är följande: -
Användas till nyinskaffning och underhåll av inventarier i kykran i Nävlinge. 57 986 kr
Den årliga avkastningen skall användas till skötseln och vården av mina föräldrars familjegrav å Nävilnge kyrkogård, på vilken gravplats jag själv önskar vila.Skulle den årliga avkastningen av fonden räcka till mer än normal skötsel och vård med eventuellt blommor å Läs mer ... 84 339 kr