ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja forskning vid institutionen för Fysik och Astronomi vid Uppsala Universitet genom att tillhandahålla stipendier till forskarstudenter vid institutionen. Stiftelsen ska syfta till att årligen dela ut ett eller flera stipendier benämnda ”Colonias-Jansson stipendium”. Mottagaren av stipendiet ska vara en väl förtjänt doktorand i fysik vid Uppsala Universitet, företrädesvis från Grekland, men annars från a) Sverige eller b) ett annat land.Stipendiet ska tas från stiftelsens avkastning. Om avkastningen under ett räkenskapsår inte uppgår till det högsta av 5 000 USD eller ett svenskt ”Prisbasbelopp” , ska stiftelsens kapital nyttjas för att kunna finansiera ett stipendium till ett värde av 5 000 USD, eller ett svenskt ”Prisbasbelopp”.Om den årliga avkastningen överstiger 5 000 USD eller ett svenskt ”Prisbasbelopp”, kan ytterligare stipendium delas ut från överskottet av avkastningen som ett eller flera stipendier av lika eller varierande värde efter ledningens eget gottfinnande vid institutionen för Fysik och Astronomi. Ledningen har även rätt att bestämma om överskottet ska läggas till kapitalet istället för att delas ut som stipendium.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Colonias-Jansson stiftelse
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 Uppsala
Telefonnummer:018-471 75 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS