ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja barns och ungdoms vård, fostran och utbildning genom att dels lämna bidrag till vård och behövande fysiskt handikappade barn och ungdomar under 18 år i Malmö, med företräde för sådan bosatt inom S:t Petri församling i Malmö och dels lämna bidrag till sådant barns eller sådan ungdoms utbildning. Bidrag kan lämnas även till organisation eller annan juridisk person som bedriver verksamhet som överensstämmer med stiftelsens ändamål. Av stiftelsens behållna nettoavkastning skall årligen 20% läggas till kapitalet och återstoden delas ut.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Clara och Fritz Sjöströms stiftelse för välgörande ändamål
Organisationsnummer:846003-0623
Adress:
  • SEB Private Banking
  • Stiftelser & Företag
  • 205 20 MALMÖ
Telefonnummer:040-667 60 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS