ÄNDAMÅL

Fyra femtedelar av fondens ränta utdelas årligen som tvenne lika stora stipendier. Beloppet av varje stipendium avrundas nedåt till närmaste hela femtal kronor. Återstoden av ränteavkastningen lägges varje år till fondkapitalet för detsammas förstärkande.Stipendium tilldelas mindre bemedlad studerande av Västmanlands-Dala Nation, som är för terminen vid universitetet närvarande, och som antingen är född inom landskapet Dalarna av föräldrar, vilka där någon längre tid varit bosatta, eller som sedan barndomen där haft sitt hemvist.Samme stipendiat uppbär stipendium högst under fyra på varandra följande terminer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Claes Wallmans Stipendiestiftelse
Organisationsnummer:802481-5444
Adress:
  • Box 2062
  • 750 02 Uppsala
Telefonnummer:076-882 24 80
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS