ÄNDAMÅL

Främja omsorg och vård av barn samt utbildning. Detta innebär att bidrag kan ges till barn i ekonomiskt svaga familjer liksom till föräldralösa barn inom och utom Sverige för att uppnå en rimlig levnadsnivå. Ändamålet kan även främjas genom t.ex. möjliggörande av deltagande i skolresor eller andra aktiviteter, lägerverksamhet eller liknande. Bidrag till enskilda eller anslag till organisationer för genomförande av projekt till nytta och glädje för mottagarkretsen. Stipendier för utbildning kan ges för utbildning inom och utanför Sverige. Med ungdom avses personer under 26 år, dock med beaktande av vad som nedan sägs om stiftelsens skattestatus.Förvaltaren skall prioritera sådant som medför att stiftelsen anses som inskränkt skatteskyldig.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Claes och Ingeborg von Dardels stiftelse för hjälp till unga
Organisationsnummer:802479-6107
Adress:
  • Johanniterorden i Sverige
  • Box 24172
  • 104 51 Stockholm
Telefonnummer:08-6644020
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS