ÄNDAMÅL

50kr till kläder åt fattiga skolbarn i Nätra församling, resten tillfaller någon lämplig person, ex en sjukvårdsfurir, som slutat att tjänstgöra vid något regemente och som är villig att inom socknen utöva massage, verksamheten kan sträckas till närliggande socknar. När kännedom om massage anses vara tillräckligt känd bör räntan användas dels till gratifikationer åt personer inom socknen med intresse att verka som massör dels till bidrag för beklädnad av fattiga skolbarn.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Christian Norbergs donationsstiftelse
Organisationsnummer:802480-0727
Adress:
  • Kommunledningsförvaltningen
  • Örnsköldsviks Kommun
  • 89188 Örnsköldsvik
Telefonnummer:0660-88000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:19 986 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS