ÄNDAMÅL

Stiftelsen har i första hand som ändamål att, utan begränsning till viss familj, vissa familjer eller bestämda personer lämna understöd till sådana personer som är i behov av ekonomisk hjälp till MRT-undersökning eller undersökning med eventuell senare teknik som kan komma att ersätta MRT-undersökningar.I andra hand skall stiftelsen, utan begränsning till viss familj, vissa familjer eller bestämda personer, lämna ekonomiskt stöd till sådana personer som är i behov av ekonomisk hjälp för attkunna genomgå undersökning och/eller behandling medelst annan ny medicinsk teknik eller vid specialistklinik i sådana fall där ifrågavarande person vägrats remiss avseende dylik åtgärd eller, i varje fall inte inom rimlig tid kan räkna med undersökning/behandling.Endast avkastningen av stiftelsens kapital får användas för stiftelsens ändamål, varvid minst 80 % och högst 90 % av avkastningen efter avdrag för skatter och avgifter samt skäliga förvaltningskostnader och andra kostnader för intäkternas förvärvande, skall utdelas, medan minst 10 %, efter avdrag för eventuella administrativa kostnader, skall läggas till stiftelsens kapital.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Ceciliastiftelsen
Organisationsnummer:829502-1409
Adress:
  • Klaus Potthoff
  • Storgatan 17
  • 352 30 Växjö
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:616 787 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS