ÄNDAMÅL

Stiftrelsens ändamål skall vara att främja hjälpverksamhet åt behövande för vård och behandling av sjukdomen MS.Stiftelsen skall verka för sitt ändamål i huvudsak genom att ge anslag till enskilda MS-diagnostiserade personer som efter individuell prövning kan anses ha ett ekonomiskt behov av sådant anslag för att kunna genomgå erforderlig behandling.Stiftelsen skall vidare verka för sitt ändamål genomatt ekonomiskt stödja neurologisk undersökning av patienter före och efter ett behandlingsprogram, att ekonomiskt stödja sammanställning och utvärdering av de neurologiska undersökningarna.Ekonomiskt stöd skall i första hand ges åt unga patienter och till patienter som nyligen insjuknat.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Cecilia och Roy Olssons stiftelse
Organisationsnummer:863001-1784
Adress:
  • Roy Olsson
  • Krusetorp PL 7740
  • 461 98 TROLLHÄTTAN
Telefonnummer:0520-720 77
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:368 159 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS