ÄNDAMÅL

1. Stiftelsens ändamål är att främja arbetet med unga/kvinnor i Uganda. Stiftelsen skall stödja ungdomsverksamhet i olika delar av Uganda. Stiftelsen ska varje år dela ut 5 000 kr till olika projekt som jobbar med unga kvinnor i Uganda.2. Ändamålet ska fullföljas bl.a. genom stöd av olika arrangemang på ungdomsnivå som syftar till att utveckla unga kvinnors välmående i olika platser i Uganda. Detta kommer att genomföras genom samarbete med olika NGOs i Uganda. I övrigt syftar Stiftelsen till att stimulera unga människor genom att bidra med ideella insatser.3. Stiftelsen äger också rätt att genom andra åtgärder än nu nämnda förverkliga sitt ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Caroline Nakuyas Youth Insamlingsstiftelse
Organisationsnummer:802479-5745
Adress:
  • Victoria Okumu
  • Apsätravägen 4
  • 127 37 Skärholmen
Telefonnummer:073-577 56 44
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS