ÄNDAMÅL

Stiftelsens verksamhetsområde skall vara Sundborns socken och församling såsom dess gränser funnits angivna under Anders Carlborgsons livstid.Den årliga avkastningen av stiftelsen får, sedan minst en tiondel därav lagts till kapitalet, användas för följande ändamål,att främja vård och fostran av barn och ungdomatt lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildningatt hjälpa sjuka, handikappade och åldringaratt hjälpa andra behövandesamt att i viss begränsad omfattning stödja kulturella insatser dock högst med 10 procent av stiftelsens årliga avkastning.Bidrag får utgå såväl åt enskild person som för deltagande i kostnad för byggnad eller gemensamhetsanläggning som nyttjas för dessa ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Carlborgsons stiftelse
Organisationsnummer:883200-6442
Adress:
  • Britt Källström
  • Rommarbacken 56
  • 790 15 SUNDBORN
Telefonnummer:023-602 55
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:198 905 751 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS