ÄNDAMÅL

Stiftelsens uteslutande ändamål är att främja vård och uppfostran av barn, ge bidrag för beredande av undervisning eller utbildning samt lämna understöd åt behövande ålderstigna, sjuka och lytta.De ändamål, vartill stiftelsens medel sålunda må användas, skall vara sådana att stiftelsen uppfyller de villkor, som jämlikt 7 § 6 mom lagen om statlig inkomstskatt i dess lydelse enligt lag (1985:263) eller motsvarande lagrum skall vara uppfyllda för att stiftelsen skall fritagas från skattskyldighet för annan inkomst än inkomst av fastighet och rörelse samt enligt bestämmelserna i lagen om arvsskatt och gåvoskatt vara fri från arvsskatt och gåvoskatt.Bidragsberättigade skall i första hand vara personer som varit anställda vid gamla Boxholms AB samt deras familjemedlemmar. Som förut anställda vid Boxholms AB räknas personer enligt bilagda förteckning jämte de som på annat sätt visar sig ha varit anställda vid bolaget.Bidragsberättigade skall i andra hand vara personer stadigvarande bosatta i Boxholms kommun samt deras familjemedlemmar.När bidrag utgår i form av studiestipendier krävs inte att läroanstalten ligger inom Boxholms kommun.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Carl Tryggers Stipendie- och understödsstiftelse för Boxholm
Organisationsnummer:823000-3769
Adress:
  • Svärdsvik Solängen
  • 595 73 Boxholm
Telefonnummer:0142-30026
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:159 136 960 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS