ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall ha till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning och undervisning, företrädesvis inom det medicinska och biokemiska området. Utdelning skall ske som stöd för planerad eller pågående forskning inom företrädesvis medicinska och biokemiska områden. Utdelning kan även ske för bekostande av utländska internationellt ansedda forskares gästföreläsningar vid svenska universitet inom de ämnesområden som angivits. Forskningsunderstöd bör utgå med väsentliga belopp till en eller ett fåtal forskare eller forskningsinstitutioner. Hinder föreligger ej att bidrag utges till samma mottagare under mer än ett år. Minst 10% och högst 20% av den årliga avkastningen ska läggas till kapitalet. Kapitalet må icke tagas i anspråk.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Carl Tesdorpfs stiftelse
Organisationsnummer:843001-3360
Adress:
  • Handelsbanken
  • Box 7004
  • 250 07 HELSINGBORG
Telefonnummer:042-28 79 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS