ÄNDAMÅL

Donationens ändamål är att i Eslöv bygga ett ålderdomshem, avsett företrädesvis för dem, som förr sett bättre dagar men på ålderdomen råkat i små förhållanden, men dock icke äro så utblottade, att de behövt omhändertagas av fattigvården. Enligt Kungl Maj:ts beslut 1969-03-28 utgör donationsbestämmelserna inte hinder mot att fondens tillgångar används för förvärv av bostadsrättslägenheter till i donationsbrevet avsedda personer samt att – i den mån fondkapitalet inte används för nämnda ändamål – avkastningen får disponeras till att minska bostadskostnaderna för ifrågavarande personer.Enligt Kammarkollegiets beslut 2001-05-16 får stiftelsens bostadsrättslägenheter avyttras och därefter skall 10% av avkastningen avsättas till stiftelsens kapital och resten skall sedan användas för att lämna bidrag för att sänka boendekostnaderna för ifrågavarande personer enligt urkunden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Carl och Mathilda Engströms donationsstiftelse
Organisationsnummer:842000-6721
Adress:
  • Eslövs Kommun
  • Kommunledningskontoret
  • 241 80 ESLÖV
Telefonnummer:0413-620 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS