ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål ska i första hand var att möjliggöra för ättlingar till Carl och Dorothea Rosenblad att erhålla bästa möjliga utbildning.Därutöver kan stiftelsen även främja:- Omsorg om barn och ungdomar- utbildning- vetenskaplig forskning- kulturella ändamål- social hjälpverksamhetStiftelsen ska verka för sitt ändamål genom att dela ut medel eller på annat sätt främja ändamålen.Styrelsen äger bestämma i vilka proportioner stiftelsens särskilda ändamål ska tillgodoses.För utdelning till stiftelsens ändamål får användas den årliga löpande avkastningen. Dock ska alltid minst en tiondel tillföras det bundna kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Carl och Dorothea Rosenblads stiftelse
Organisationsnummer:802478-9631
Adress:
  • Platanen
  • Finnbodavägen 2-4
  • 131 05  Nacka
Telefonnummer:05-563 05 300
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 000 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS