ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att uteslutande tillgodose personer, som är eller varit anställda hos AB Banan-Kompaniet, jämte hos till bolaget anslutna företag, eller är anhöriga till sådana personer, genom personalvårdande åtgärder i allmänhet såsom genomunderstöd vid sjukdom, arbetslöshetsunderstöd, hjälp vid olycksfall, bidrag till resor, studier, fritidsverksamhet, kontantunderstöd i samband med de anställdas inträde i pensionsåldern eller i tiden därefter, begravningshjälp, i undantagsfall lån, även rätefria sådana, bostads- och hyressubventioner, bidrag till och förvärv av samlings- och fritidslokaler, daghem, semesterhem och andra liknande anläggningar ävensom förvärv av eller bidrag för anstaffande av tomtmark eller liknande för personalens behov.Bolaget är berättigat att av Stifelsen utfå gottgörelse för av bolaget utbetalt belopp, som avser Stiftelsens ändamål.Till befordrande av Stiftelsens ändamål må tagas i anspråk avkastningen av Stiftelsens medel ävensom Stiftelsens kapital.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Carl Matthiessens Minnesfond
Organisationsnummer:802005-1358
Adress:
  • 100 56 STOCKHOLM
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS