ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall hava till huvudsaklig uppgift att lämna understöd åt behövande gamla och sjuka samt till barn eller ungdom för deras vård och fostran eller utbildning. Behövande handikappade av alla åldrar är berättigade till understöd ur stiftelsen. Stiftelsens avkastning får jämväl användas för utdelning till välgörande inrättningar eller för välgörande ändamål.Upplysning: Ansökningsförfarande finns. Adress c/o SEB Kapitalförvaltning, Institutioner & Stiftelser, 205 20 Malmö.Annons införs varje år i mars månad avseende gamla och sjuka, föreningar i maj samt studenter i juni i skånska dagstidningar.Endast skriftlig kommunikation med stiftelsen beaktas: Carl Jönssons Understödsstiftelse II, c/o SEB Kapitalförvaltning, Institutioner & Stiftelser205 20 Malmö.Bidrag ges till sökande i Skåne.Besked om avslag eller tilldelning av bidrag lämnas under senare delen av december månad.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Carl Jönssons Understödsstiftelse II
Organisationsnummer:846001-7497
Adress:
  • Carl Jönssons Understödsstiftelser
  • Östra Varvsgatan 4
  • 211 75 Malmö
Telefonnummer:070-678 43 55
E-post:koj@eggertsen.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS