ÄNDAMÅL

Fondens uppgift är att utdela studiebidrag till två studiebegåvade ungdomar från Björskog, som studerar vid i första hand lärarhögskola, såväl kvinnliga som manliga , varav den ene av de två första bör vara manlig.Fondens storlek är: etthundrafemtiotusen kronor (150000:-), som ej får underskridas.Hela avkastningen från fonden skall delas ut varje år och kan börja år 1985. Om lärarutbildningen beräknas till fyra år skall då elever under dessa år få den avkastning fonden ger, och efter fyra år utses två nya elever.Om ingen meriterad sökande anmält sig under något år, får hela ränteavkastningen för året tillföras fondens kapital.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Carl-Erik och Gertrud Björks studiestiftelse
Organisationsnummer:802424-0965
Adress:
  • Kungsörs församling
  • Box 12
  • 73621 Kungsör
Telefonnummer:0227-15500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS