ÄNDAMÅL

Avkastningen skall årligen utdelas till minst 12 studiebegåvade, välartade och lovande elever, som äro i behov av sådant understöd för fullgörandet av sina studier, och alla dessa böra väljas av sagda kollegium ur de tre högsta klasserna av läroverket, och ingen bör få mer än 250 kronor årligen. Kollegiet kan efter gottfinnande använda ett belopp ej överstigande en fjärdedel av den årliga inkomsten för utförande av dekorativt eller gagneliga förbättringar i samband med läroverket, dock icke oftare än vartannat år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Carl Dafgårds Stiftelse
Organisationsnummer:802424-3555
Adress:
  • Vänersborgs kommun
  • 462 85 Vänersborg
Telefonnummer:0521-721100
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS