ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja:- särskild uppmärksamhet som riktas mot forskning och utveckling mot värdegrunds och etiska frågor i omvårdnaden- att fokusera på innehållsliga frågor för omvårdnaden- begrepp som för närvarande är hälsa, lidande och mötet i omvårdnaden- centrala värden som är respekt för sårbarhet, värdighet, integritet, självbestämmande och tillit- öppenhet för nya upptäckter inom omvårdnadsområdet- personcentrerad vård och främja personens levnadsbrättelse som grund för omvårdnaden- upplevelser av hälsa och oberoende eller en fritdfull dödForskning och utveckling ska främst bedrivas av sjuksköterskor verksamma inom hälsa, vård och omsorg eller lärosäten. Stiftelsen vänder sig i första hand till svenska och nordiska sjuksköterskor, men kan även vända sig till sjuksköterskor i andra länder.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Carl-Axel Palms omvårdnads- och utvecklingsstiftelse
Organisationsnummer:802480-9488
Adress:
  • Svensk Sjuksköterskeförening
  • Baldersgatan 1 Att: Åsa Andersson
  • 11427 Stockholm
Telefonnummer:070-7251970
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS