ÄNDAMÅL

Nio tiondelar av fondens ränta utdelas årligen som ett stipendium, benämnt ”Carl Atle Öbergs stipendium”, beloppet dock avrundat nedåt till närmaste hela tiotal kronor. Återstoden av ränteavkastningen lägges varje år till fondkapitalet för dess förstärkande. Stipendiet tilldelas en för terminen vid universitetet närvarande, behövande studerande från Västerås av Västmanlands-Dala nation. Samme stipendiat uppbär stipendiet under fem på varandra följande år, såvida han under denna tid är vid universitetet närvarande och i nationen inskriven.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Carl Atle Öbergs Stipendiestiftelse
Organisationsnummer:802481-5329
Adress:
  • Box 2062
  • 750 02 Uppsala
Telefonnummer:076-88 22 480
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS