ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att förvalta andelar i fritidsanläggningar och/eller fritidsstugor.Displonibla tider i dessa anläggningar/stugor skall utlottas i god tid före varje tidsperiod till anställd personal i Hudiksvall. Rätt att deltaga i denna utlottning äger varje anställd som varit anställd under minst två fortlöpande år räknat från den 31 december det år utlottningen sker. Utlottad vecka får av vinnaren förhyras till av styrelsen fastställt hyresbelopp.Med ”anställd personal i Hudiksvall” skall förstås anställda i Cargotec AB som tillhör affärsområdet Hiab med lokalisering i Hudiksvall, dock med undantag av sådana anställda med lokalisering i Hudiksvall som organisatoriskt hör till verksamhet som leds från annan ort än Hudiksvall. Intill den 22 december 2008 har undantagna personalen varit anställd i Hiab Sverige AB och Hiab Cranes AB. Stiftelsen får ej utge pension, avlöning eller annan förmån som bolaget är skyldig att utge till enskild arbetstagare.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Cargotec Sweden AB:s Personalstiftelse i Hudiksvall
Organisationsnummer:887500-5566
Adress:
  • Köpmanbergsvägen 1-5
  • 824 83 HUDIKSVALL
Telefonnummer:0650-910 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:171 775 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS