ÄNDAMÅL

Sedan vissa legat utgått skall årligen 1/10 av återstående avkastning avsättas, att jämte övriga tillgångar förräntas, intill dess avkastningen uppgår till minst 15.000 kronor per år, då sådan avsättning icke längre behöver äga rum. Den avkastning som återstår, sedan förenämnda belopp avgått, skall disponeras sålunda:a) 20 % till ingenjörsvetenskapsakademien, att av denna utdelas under namn av ”C.O. Rahms stipendium för teknisk forskning”, så ofta som tillgångarna, som förvaltas av akademien, uppgå till så stort belopp, att de möjliggöra utdelning av ett stipendium av 2.000 kronor.b) 20 % till Åre kommun, att av kommunen användas, 50 % till behövande och 50 % till allmännyttiga ändamål, allt inom Åre kommuns nuvarande område. c)20 % till Åre Turistförening, dels för underlättande av dess verksamhet och dels för Åre samhälles förskönande. d) 20 % till sportsammanslutningar med huvudsaklig uppgift att arbeta för sporten i Åre stationssamhälle och Gevsjöholm med omnejd.e)20 % till för västra Jämtland nyttiga ändamål, här ej närmare specificerade, varom förvaltarna besluta.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:C O Rahms Stiftelse
Organisationsnummer:892000-0307
Adress:
  • Åre ekonomipartner
  • Årevägen 55
  • 837 52 Åre
Telefonnummer:070-662 0006
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:20 159 906 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS