ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att utan begränsning till viss familj, vissa familjer eller bestämda personer främja vård och fostran av barn, samt att lämna understöd för beredande undervisning och utbildning.I första hand skall stiftelsens ändamål förverkligas därigom att stiftelsen understöder Söderköpings Waldorfskola och annan pedagogisk verksamhet bedriven enligt likartade riktlinjer och främst på sådant sätt att lämpliga undervisningslokaler utan vinstsyfte ställas till förfogande för vederbörande utövare av skolverksamheten.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Byggnadsstiftelsen Hammarspången
Organisationsnummer:825001-8051
Adress:
  • Brobyvägen 17 B
  • 614 92 SÖDERKÖPING
Telefonnummer:0121-21956
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:10 464 640 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS