ÄNDAMÅL

All avkastning skall läggas till kapitalet, intill detsamma vuxit till 40 000 kronor. Därefter skall en tiondedel av avkastningen läggas till kapitalet och återstående nio tiondedelar genom kyrkoherden i Ölme sockens pastorat varje år vid jultiden utdelas till två äldre medellösa personer med hemvist i Värmlands län med företrädesrätt för person, som äger hemvist å Ölme allmänning i Ölme socken. Efter det stiftelsens förmögenhet ökats enligt ovan, i tillämpliga delar gälla motsvarande som vadovan är sagt och sålunda en tiondedel av avkastningen läggas till kaptalet samt återstoende fördelas till behövande med angivna kvalifikationer, dock att, om avkastningens storlek medför, att till förfogande stående beloppen kunna befinnas för höga att fördelas mellan två behövande, fördelning mellan flera må ske, därvid emellertid skall iakttagas att medel icke fördelas på för många händer, utan att den person, som erhåller utdelning från stiftelsen, därmed blir mera varaktigt hjälpt. I nu angivet fall och sedan minst två äldre personer erhållit utdelning ur stiftelsen, må jämväl medellösa unga män med teknisk studiebegåvning och med hemvist enligt vad förut är sagt erhålla utdelning från stiftelsen för att bereda dem möjlighet till ingenjörsutbildning inom byggnadsfacket.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Byggmästaren Carl Johan Anderssons stiftelse för gamla medellösa personer i Ölme socken
Organisationsnummer:873600-1440
Adress:
  • Kristinehamns Pastorat
  • Box 106
  • 681 23 KRISTINEHAMN
Telefonnummer:0550-879 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:4 580 171 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS