ÄNDAMÅL

Sedan kapitalet vuxit till 40 000 kronor, skall en tiondedel av avkastningen läggas till kapitalet och återstående nio tiondedelar genom kyrkoherden i Kristinehamns stads pastorat varje år vid jultiden utdelas till två äldre medellösa byggnadsarbetare, som under längre tid – helst icke under 25 år – ägt hemvist i Värmlands län med företräde för person, som ägt hemvist i Kristinehamns stad. Om avkastningens storlek medför, att till förfogande stående beloppen kunna befinnas för höga att fördelas mellan två behövande, fördelning mellan flera må ske, därvid emellertid skall iakttagas att medel icke fördelas på för många händer, utan att den person, som erhåller utdelning från stiftelsen, därmed blir mera varaktigt hjälpt. I nu angivet fall och sedan minst två äldre personer erhållit utdelning ur vardera stiftelsen, må jämväl medellösa unga män med teknisk studiebegåvning och med hemvist enligt vad förut är sagt erhålla utdelning från stiftelsen för att bereda dem möjlighet till ingenjörsutbildning inom byggnadsfacket.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Byggmästaren Carl Johan Anderssons stiftelse för gamla medellösa byggnadsarbetare i Kristinehamn
Organisationsnummer:873600-2323
Adress:
  • Kristinehamns Pastorat
  • Box 106
  • 681 23 KRISTINEHAMN
Telefonnummer:0550-87900
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:6 081 233 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS