ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att trygga utfästelser om pension enligt ITP-planen avdelning 2 för de i Börjessonkoncernen ingående bolagen. Stiftelsen skall omfatta såväl redan intjänad som framtida pensionsrätt.Ovan angivna ändamålsbestämmelser omfattar dock inte Bröderna Börjessons Bil AB och Börjessons ATV AB. Dessa bolag har tryggat pensionsutfästelserna till de anställda på annat sätt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Börjessons pensionsstiftelse
Organisationsnummer:802426-2829
Adress:
  • Box 1067
  • 262 21 Ängelholm
Telefonnummer:0431-45 85 38
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS