ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att den årliga avkastningen skall utdelas i form av forskningsanslag som skall sökas för forskning vid medicinska fakulteten vid Lunds Universitet inom angivet forskningsområde. Den utdelningsbara avkastningen kan utdelas som forskarstipendier. De medel som utdelas skall företrädesvis användas till större forskningsprojekt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Börje och Ebba Mattssons stiftelse för medicinsk vetenskaplig forskning avseende Parkinsons sjukdom vid Lunds Universitet
Organisationsnummer:691325-1002
Adress:
  • Lunds Universitet
  • Box 117
  • 221 00 LUND
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS