ÄNDAMÅL

Stiftelsen vill genom bildandet av denna stiftelse tillgodose ett allmänintresse. Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig och historisk forskning. Stiftelsen ska verka religiöst och partipolitiskt oberoende. Förtydligande:Ändamålet är att utdela stipendier i samband med universitetsstudier och utanordna medel för forskningsuppdrag gällande europeisk historia och genealogi samt vetenskaplig forskning beträffande metaller och energi. Målgruppen är studerande och forskare både inom och utanför familjen Brinkmann.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Brinkmannska familjestiftelsen för internationell vetenskaplig och historisk forskning
Organisationsnummer:802423-3531
Adress:
  • Patrik Brinkmann
  • Goethestrasse 29
  • 141 63 Berlin-Zehlendorf
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:87 535 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS