ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall utan enskilt vinstsyfte vara att för vid Brevens Bruk AB, nedan kallat Bruket, anställda samt dessas familjer,dels anskaffa samlings- och fritidslokaler och omhänderha verksamheten i dessa,dels bidraga till verksamheteni Brevensgården,dels anskaffa och för egnahemsbebyggelse iordningsställa tomtmarkområden,dels för de anställdas räkning bebygga eller till dem försälja antingen tomtmark eller egna hem,dels förvalta de fastigheter, som icke övergått i de anställdas ägo,dels förhyra bostadsfastigheter och lägenheter,dels slutligen genom vidtagande av andra lämpliga åtgärder underlätta för de i första stycket nämnda personerna att erhålla bostäder såsom utdelande av bostadssubventioner och i övrigt främja sådan välfärd som ej avser pension, avlöning eller annan förmån vilken arbetsgivaren är skyldig att utge till enskild arbetstagare.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Brevens Bruks Personalstiftelse
Organisationsnummer:875700-0404
Adress:
  • Bruksgatan 6, Brevens Bruk
  • 715 96 BREVENS BRUK
Telefonnummer:019-585850
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:222 598 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS