ÄNDAMÅL

Den årliga avkastning användes till inrättande och stödjande av sådana undervisningsanstalter, vid vilka någon del av Dalarnas obemedlade ungdom efter genomgående av folkskolan må beredas tillfälle till erhållande av kostnadsfri undervisning för sin praktiska utbildning, men för vilka anslag av allmänna medel icke kan påräknas. I den mån så är möjligt och lämpligt bör samarbete ske med det av disponenten E.J. Ljungberg stiftade ”Aktiebolaget Bergslagets Praktiska Skolor”. Skulle emellertid för ett ändamålsenligt utnyttjande av donationen så befinnas lämpligt må avkastningen även på annat sätt användas till utbredande av kunskaper och skicklighet i praktiska yrken, hantverk, jordbruk och dylikt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Bröderna Molanders Stiftelse
Organisationsnummer:883200-7945
Adress:
  • Region Dalarna
  • Box 712
  • 791 29 FALUN
Telefonnummer:023-49 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:254 663 398 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS