ÄNDAMÅL

Stiftelsen har att verka för och stödja sådan skoglig vetenskaplig forskning som avses i 53 § 1 mom e) kommunalskattelagen, i första hand i frågor som är angelägna för det enskilda skogsbruket och övrigt skogsbruk utanför det egentliga storskogsbruket, med preferens för skogs- och företagsekonomiska aspekter däribland analyser av differenser mellan syd och nord och mellan olika boniteter och lägen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Brattåsstiftelsen för skogsvetenskaplig forskning
Organisationsnummer:889201-3155
Adress:
  • Maweko Administration
  • Sörböle 150
  • 864 92 Matfors
Telefonnummer:060-158521
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:111 743 899 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS