ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att bereda möjlighet till vistelse på fritidsanläggningar ägda eller hyrda av stiftelsen.Upplåtelse av anläggningarna skall efter ansökan ske till:I första hand:- Personer som är eller varit anställda inom företag härrörande ur det tidigare bruksföretaget Boxholms Aktiebolag, ävensom dessa personers familjer.I andra hand:- Personer stadigvarande bosatta i Boxholms kommun samt deras familjer.- Personer bosatta på annan ort, som arbetar på arbetsplats inom Boxholms kommun, ävensom deras familjer.I tredje hand till annan sökande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Boxholms Fritidsstiftelse
Organisationsnummer:823000-5095
Adress:
  • Box 88
  • 595 03 Boxholm
Telefonnummer:0142-50554
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 964 192 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS