ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att stödja den kyrkliga församlingsverksamheten inom det område som motsvaras av nuvarande Boteå Pastorat, genom att inom verksamhetsområdet främja ekonomiska, sociala, kulturella och därmed jämförliga kyrkliga ändamål.Det ankommer på stiftelsens styrelse att närmare bestämma stiftelsens verksamhet, därvid inriktningen oc omfattningen av dessa åtgärder skall vara omsorgen om människor som bor och verkar inom stiftelsens verksamhetsområde.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Boteå m fl Församlingars Stiftelse
Organisationsnummer:888800-9167
Adress:
  • Lars Näsholm
  • Solum 202
  • 881 95 Undrom
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:518 039 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS