ÄNDAMÅL

Stiftelsen, som är ett allmännyttigt bostadsföretag, har till ändamål att främja bostadsförsörjning i f d Solberga kommun genom att köpa fastigheter för att uppföra och förvalta bostadshus ochförvalta bostadshus och affärslokaler.I stiftelsens verksamhet skall de kommunala självkostnads- och likställighetsprincipernaiakttagas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Bostadsstiftelsen Annebergshus
Organisationsnummer:827000-0998
Adress:
  • Nässjö kommun
  • Rådhusgatan 28
  • 571 80 NÄSSJÖ
Telefonnummer:0380-51 81 14
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:9 477 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS