ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till uteslutande ändamål att lämna tillfälliga understöd till bolagets (Börjes Byggnads AB, 556225-5298) anställda vid sjukdom, olycksfall, rekreation efter sjukdom och olycksfall samt tillfälliga understöd till anställds efterlevande vid dödsfall. Vidare skall stiftelsen kunna förvärva, äga och driva fastighet för semesterhem för de anställdas rekreation, vila ävensom anslå tillfälliga medel till idrott, sport och förströelse samt tillfälliga medel till anställd för studier, utbildning och liknande ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Börjes Byggnads AB:s personalstiftelse
Organisationsnummer:883200-0437
Adress:
  • Kajsa Lundborg
  • Ågatan 20
  • 795 31 RÄTTVIK
Telefonnummer:070-420 83 82
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:82 707 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS