ÄNDAMÅL

Av den årliga räntan skall ett lämpligt belopp, helst 100 kr, årligen utlämnas som premium till elev från det område, för vilket lantmannaskolan i första hand tillkommit. Sedan styrelsen bestämt nämnda belopps storlek, äger lärarerådet närmare besluta om utdelningen av nämnda premium. I den mån årliga räntan överstiger i föregående punkt angivet premium, må styrelsen disponera överskjutande belopp för inköp av lämpliga bokpremier, utdelning av stipendier till behövande elever eller och helt eller delvis reservera medlen för ändamål till skolans framtida utveckling.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Bonde Bondessons Stiftelse
Organisationsnummer:844000-5315
Adress:
  • Ragnar Andersson
  • Nybodal 455
  • 253 41 Vallåkra
Telefonnummer:705599037
E-post:nybodal@telia.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS