ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att genom bidrag, stipendier eller på anna sätt främja och stödja- forskning och utbildning vid Luleå tekniska universitet inom områden som anknyter till Trelleborg AB:s och dess dotterbolags verksamhetsområden- forskning och utbildning som kan stimulera till och stödja industriell utveckling i Norr- och Västerbotten- andra ändamål som gör Luleå tekniska universitet än mer attraktiv i konkurrensen om ungdomars intresse

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Bolidens Stiftelse för främjande av forskning och utbildning vid Luleå tekniska universitet
Organisationsnummer:897001-9694
Adress:
  • SEB, Private Banking Stiftelser
  • 106 40 STOCKHOLM
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:12 238 684 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS