ÄNDAMÅL

2.Stiftelsens ändamål Stiftelsens ändamål är att främja: a) Byske IF, att användas till ungdomsidrotten Om Byske IF upphör med sin verksamhet, ska bidrag lämnas till annan idrottsförening i Byske med omnejd. b) Stipendier till gymnasieelever eller andra unga människor som bedriver eller planerar starta företag i Byske med omnejd. Gymnasieungdomar som bedriver UF företag och som visar på idérikedom och driftighet ska ges företräde till stipendier. c) Svenska Kyrkans ungdomsverksamhet företrädesvis i Byske-Fällfors församling. För de fall församlingen går ihop eller upp i en annan församling eller pastorat, ska bidrag ges till den församling eller pastorat som ligger närmast Byske. Likafördelning i bidrag mellan ovanstående ändamål ska eftersträvas så långt det är möjligt. Stiftelsens förvaltare väljer aktivt från tid till annan, om ansökningsförfarande ska tillämpas, eller om förvaltaren själv aktivt ska välja mottagare till bidrag och/eller stipendium. 4. Utdelning till stiftelsens ändamål Den årliga avkastningen på stiftelsens tillgångar ska användas för att tillgodose stiftelsens ändamål. Med årlig avkastning avses: direktavkastning (räntor och utdelningar) från stiftelsens tillgångar med avdrag för förvaltningskostnader, samt kapitalvinster som uppkommit genom omsättning av stiftelsens tillgångar För att bevara stiftelsens realkapital ska 10 % av stiftelsens årliga avkastning, efter avdrag för kapitalförvaltningskostnader, överföras till stiftelsens bundna kapital.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Bo och Karin Holmlunds stiftelse
Organisationsnummer:802480-0263
Adress:
  • Swedbank AB
  • Stiftelsetjänster
  • 404 80 Göteborg
Telefonnummer:317390123
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS