ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att vid behov materiellt stödja barn och ungdom från Halmstads församling, förbättra möjligheterna för och stimulera barn och ungdom från Halmstads församling att deltaga i kristna, kulturella och idrottsliga aktiviteter, förbättra och befrämja barns och ungdoms fostran genom studier, stödja familjer med barn med handikapp. Styrelsen äger att då särskilda omständigheter föreligger dels bevilja medel i enlighet med ovanstående till barn och ungdom från angränsande församlingar och dels för aktiviteter och studier utanför församlingen i vilka barn och ungdom från församlingen deltar.Medel får ej beviljas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.Utdelning enligt ovan får endast ske från stiftelsens årliga avkastning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Bångstorps stiftelse för barn och ungdom
Organisationsnummer:844000-0134
Adress:
  • Ann-Charlotte Liljedahl
  • Halmstad Oregården 3535
  • 268 78 KÅGERÖD
Telefonnummer:0418-531 32
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS