ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att tillgodose personal vid Blekhems egendom genom att bekosta sådana åtgärder för personalvården i allmänhet, för vilka en skattskyldig vid direkt omkostnad för dylikt ändamål är i skattehänseende berättigad till avdrag. Exempel på dylika åtgärder är anskaffande av bostäder, beviljande av lån eller bidrag till egnahemsbyggande, uppförande av trivselanordningar samt befrämjande av studieverksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Blekhems Personalstiftelse
Organisationsnummer:833600-0073
Adress:
  • Blekhems Egendom AB
  • 593 95 Västervik
Telefonnummer:0490-40011
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:484 846 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS