ÄNDAMÅL

Björn Ulvaeus, Hansi Schwarz och Västerviks kommun vill genom bildandet av denna stiftelse främja visan som ett svenskt kulturarv genom att arbeta för visans bevarande, framförande och utveckling. att Västervik blir en nationell möteplats för Visan samt att verka för att säkerställa ett fortsatt genomförande av VisFestivalen i Västervik

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Björn Ulvaeus och Hansi Schwarz Stiftelse för Visan
Organisationsnummer:802425-9239
Adress:
  • Thommy Hartman
  • Tryckerigatan 3
  • 222 36 Lund
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:4 595 833 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS