ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att enligt stadgarna utgiva ersättning för sjukvårds- och tandvårds relaterade kostnader. Stiftelsens bidrag skall ej ersätta pension, lön eller annan förmån som arbetsgivaren är skyldig att ge de anställda. Ej heller ska stiftelsens bidrag ersätta bidrag från Försäkringskassan. Företaget överför kvartalsvis medel till stiftelsen, dels en avtalad summa, dels en avtalad del ur anställdas löneutrymme. Företaget kommer även att bidra med ett startkapital.Stiftelsen tillåter mottagning av gåvor.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Björkdalsgruvan AB:s Personalstiftelse
Organisationsnummer:802477-4997
Adress:
  • Björkdalsgruvan
  • 934 94 Kåge
Telefonnummer:0910-72 57 50
E-post:malin.linder@bjorkdal.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:247 406 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS